Facebook>


English

PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
PhilHarmonia Octet
VILÉM VEVERKA
MONIKA BOUŠKOVÁ  hoboje
IRVIN VENYŠ
KAREL DOHNAL  klarinety
ONDŘEJ VRABEC
PŘEMYSL VOJTA  lesní rohy
VÁCLAV VONÁŠEK
MARTIN PETRÁK  fagoty


PhilHarmonia Octet byl založen v roce 2007, z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška.

Jejich záměrem bylo vytvořit sdružení nejlepších českých hráčů jedné generace, (kteří se v mnohém ovlivňovali již během studia na HAMU), respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy.

Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a zejména pak posunutí stávajícího interpretačního standardu. Interpreti tohoto ansámblu jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členové předních českých orchestrů ( Berlínská filharmonie, WRD Köln, Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK atd., Filharmonie Brno, Státní opera atd.)

Pro soubor je dále specifické, že se jednotliví hráči cíleně věnují sólové hře, což je ostatně příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu.

Název souboru lze chápat dvojím způsobem: původním významem slova „filharmonie“ - záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu.

Repertoárový záběr PhilHarmonia Octetu sleduje vyhraněnou interpretací proměny hudební řeči na pozadí střídání hudebních epoch a stylů, od 2. poloviny 18. století do počátku nového milénia.

PhilHarmonia Octet je vyhledávaným dechovým ansámblem nejen na českých koncertních pódiích, zároveň se úspěšně etabluje i v zahraničí. ( „De Klenge Maarnicher Festival“ Lucembursko, Mezinárodní hudební festival Mitte - Europa, Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, Svatováclavský hudební festival Ostrava a další…)

V roce 2017 PhilHarmonia Octet vydává své profilové CD se skladbami L. v. Beethovena, G. Kleina a W. A. Mozarta.


Repertoár:

W. A. Mozart: Serenade no. 11 Es Dur KV 375
W. A. Mozart: Serenade c moll KV 388
W. A. Mozart: Serenade B Dur „ Gran Partita“ KV 361/370a
F.V. Krommer – Kramář: Partita Es Dur
Partita Es Dur „ La chasse“ PadK: IV 15
L. van Beethoven: Octet Es Dur op.103
Antonín Dvořák: Serenade d moll for Woodwinds
Eugéne Bozza: Octanphonie
Gideon Klein: Divertimento pro dechové okteto
Edison Denisov: Octet
Arvo Pärt: Fratres
Isang Yun: Octet
Zdeněk Šesták: Sonata da camera pro dechové okteto
Aleš Pavlorek: Světlo na konci tunelu


PhilHarmonia Octet představuje nové CD!


PhilHarmonia Octet PhilHarmonia Octet


Mezinárodní hudební festival Lípa Musica 2015, kostel sv. Vavřince v Jezvé, 28.9.2015
W. A. Mozart: Serenáda B Dur KV. 361 "Gran partita", Adagio
W. A. Mozart: Serenade Es Dur KV 375