Facebook>


English

BEAUTIFUL STRINGS
Beautiful Strings
MONIKA URBANOVÁ  housle
HEDVIKA MOUSA BACHA  harfa


Monika Urbanová, housle a Hedvika Mousa Bacha, harfa založily duo „Beautiful Strings“ již během svých studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v roce 2010.

V té době měly již obě bohaté koncertní zkušenosti jako sólistky i komorní hráčky.

Spojení těchto dvou nástrojů je považováno za neobyčejně krásné a barevné a nabízí též posluchačům bohatou programovou nabídku, od baroka až po hudbu současnou.

Interpretky zahrnují do svého repertoáru kromě originálních kompozic též vlastní aranžmá.

Díla francouzských mistrů (C. Debussy, M. Ravel, C. SAint-Saens aj.) natočilo duo v roce 2013 na CD "Beau Soir".

Svoji pravidelnou koncertní činnost obohatily v letech 2011-2013 o velmi zajímavé angažmá v představení Easy Living divadla Mlejn, ve kterém se snoubí klasická hudba se vzdušnou vertikální akrobacií.

Duo „Beautiful Strings“ spolupracuje se zpěvačkami M. Mátlovou, K. Janů, M. Keiko.

Pravidelně koncertuje na české hudební scéně i v zahraničí.


Houslistka Monika Růžková Urbanová je absolventkou magisterského studia na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause a prof. Leoše Čepického. V roce 2009-2010 absolvovala roční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien ve třídě prof. Petera Schuhmayera.

Monika je laureátkou řady mezinárodních soutěží (2002 - 1. cena Soutěž J. Muziky v Nové Pace, 2005 - 3. cena Soutěž konzervatoří, 2006 - 1. cena a cena za nejlepší provedení díla B. Martinů Soutěž Nadace B. Martinů, 2010 - 3. cena Stephanie-Hohl Wettbewerb ve Vídni). Pravidelně se účastnila mnoha mezinárodních mistrovských letních kurzů.

Monika se intenzivně věnuje komorní hře, působila ve Phantasy Quartet, Trio con brio. Je členkou smyčcového kvarteta Eve Quartet, s kterým se věnuje kromě klasického repertoáru také swingu. Vystoupily společně s mezinárodně uznávaným kytaristou Tommy Emmanuelem, spolupracují s pěvkyní Dagmar Peckovou či hercem Václavem Postráneckým. Je zakládající členkou Komorního orchestru Pavla Haase (dříve Roxy Ensmble). Od r. 2010 je členkou skupiny prvních houslí Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.Spolupracuje s varhaníky Přemyslem Kšicou a Pavlou Salvovou, s kterými úspěšně koncertuje v netradičním spojení s varhany. Na podzim 2011 vyšlo první debutové CD „Violin and organ.“


Hedvika Mousa Bacha studovala v hudební třídě Gymnázia Jana Nerudy pod vedením své matky Hany Müllerové – Jouzové. Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze absolvovala u doc. Jany Bouškové a v roce 2012 obdržela vysokoškolský titul MgA. Svá studia pravidelně doplňovala o mistrovské kurzy u renomovaných francouzských harfistek I. Moretti a I. Perrin a účastnila se mezinárodních harfových kongresů. Ve školním roce 2007-2008 byla na zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde studovala na Haute École de Musique u Chantal Mathieu.

V roce 1999 zvítězila s komorním souborem En Arché v soutěži „Hudba na gymnáziu“ a v roce 2002 získala cenu Anny Hostomské na festivalu mladých interpretů „Preludium“ v Šumperku.

Hedvika Mousa Bacha se intenzivně věnuje komorní i sólové dráze a spolupracuje s mladými talentovanými umělci jako je sopranistka Markéta Mátlová, houslistka Monika Růžková Urbanová či violistka Jitka Hosprová, se kterými koncertuje jak v České Republice, tak i v Německu, Francii, Švýcarsku a Maďarsku. V roce 2011 založila s Hanou Jouzovou, Barbarou Pazourovou a Hanou Hrachovinovou PRAH-A-HARP KVARTET.

Hedvika je často zvána ke spolupráci s různými sbory, jsou to např. Chlapecký pěvecký sbor Pueri Gaudentes, Dětský pěvecký sbor Radost-Praha, Salvátorská schola, Smíšený pěvecký sbor Siloe, Kühnův smíšený sbor, Sbor Domino a En Arché.

Nedílnou součástí jejích aktivit je orchestrální a pedagogická činnost. Pravidelně vystupuje se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, s Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, s Talichovým komorním orchestrem, s Komorním orchestrem Pavla Haase a se Státní operou Praha. Od roku 2008 vyučuje na ZUŠ Lounských v Praze a od roku 2010 na International School of Music and Fine Arts Prague. V letech 2009-2010 byla členem Filharmonie Hradec Králové.


Beautiful strings, záznamy na YoutubeBeautiful Strings, CD - "Beau Soir"

CD obsahuje kompozice pro housle a harfu francouzských skladatelů Clauda Debussyho, Maurice Ravela, Camilla Saint-Saënse a dalších


v případě zájmu o zakoupení CD prosím kontaktujte Moniku Bouškovou
Beautiful Strings