Facebook>


English

„Cesta“ - hudba jako prostředek svobodného vyjádření


„A ten, který opustil svou zem, který překročil hranice – ocitl se v odříznutém kraji."

Sun’c (Umění války)


Koncertní projekt “Cesta” vznikl ve spolupráci hudební agentury Bohemian Artists a violoncellisty Štěpána Filípka, propagátora hudby 20. a 21. století. Projekt se zaměřuje na tvorbu a životní postoj vybraných světových a českých hudebních skladatelů - Isang Yun, Paul Hindemith, Jan Novák, Marek Kopelent, kteří se následkem osobního vymezení vůči totalitarismu ocitli v exilu, nebo byli ve své tvorbě politickými režimy zásadně omezeni. Přes nepřízeň osudu se však jednalo či jedná o osobnosti, které nikdy neztratily tvůrčí identitu a své vlastní lidství.

Základní ideou projektu je připomenout prostřednictvím kompozic jednotlivých hudebních skladatelů, že ve chvílích společenské izolace a deprese se jedinou obranou stává vlastní tvorba svobodně vyjadřující individuální myšlenky, společenské postoje, svou vlastní cestu…


Dramaturgie projektu


Jedním z těch autorů, kteří prošli vnější i vnitřní cestou, vnímali polaritu světa a ve své tvorbě ji i díky osobním zkušenostem reflektovali byl korejský „světoběžník z donucení“ Isang Yun (1917-1995), od jehož narození uplyne v letošním roce 100 let. V rámci projektu Cesta budou koncertně uvedeny jeho kompozice Espace II for oboe, cello and harp (1993) a Trio for violin, cello and piano (1975-1978).

Fašismem pronásledovaný Paul Hindemith (1895-1963) prožil vice než deset let v USA, aby se nakonec, v roce 1953, usadil ve Švýcarsku. Z nepřeberného množství Hindemithových kompozic zazní virtuozní dílo Harp Sonate (1939).

V českém normalizačním prostředí vykrystalizovaly dvě základní těžké, avšak svobodné cesty. První možností byla emigrace a s ní související narušení vazeb s vlastí jako v případě brněnského skladatele Jana Nováka (1921-1984). Z jeho tvorby bude uvedena kompozice Sonata Super “Hoson Zes…” pro flétnu a klavír (1981). Druhou alternativu představovalo v rámci českého prostředí setrvání a izolace v tzv. „šedé zóně“, což se týká skladatele žijícího a působícího v Praze – Marka Kopelenta (*1932), který v letošním roce oslaví své 85. narozeniny. Z rozsáhlého díla Marka Koplenta bude v rámci projektu uvedena skladba Cantus Rogans pro sólové violoncello (2006) a v pražské premiéře zazní komorní skladba Amor Vincit pro soprán, hoboj a anglický roh.


Interpreti


V interpretační rovině byly pro realizaci koncertního projektu “Cesty” osloveni přední čeští umělci, resp. komorní ansámbly, kteří se interpretaci Nové hudby systematicky věnují nejen na koncertních pódiích, ale jsou podepsáni pod desítkami nahrávek Nové hudby pro české i zahraniční nahrávací společnosti (AVI label, Supraphon, Radisoervis, ČRo Vltava a další).

Posluchačům se na koncertech představí Isang Yun trio (Vilém Veverka - hoboj, Kateřina Englichová - harfa, Petr Nouzovský – violoncello), klavírní trio Solaris 3 (Anna Veverková - housle, Martin Levický - klavír, Štěpán Filípek - violoncello), přední česká sopranistka paní Irena Troupová, flétnistka Hana Brožová, klavíristka Petra Matějová, hobojistka Monika Boušková a přední česká herečka paní Barbora Kodetová, která propojí jednotlivé skladby čtením ze vzpomínek a deníkových záznamů vybraných skladatelů, výběru z poezie či prózy předních českých uměleckých osobností.


Společensko-umělecký záměr projektu


Základním cílem projektu je vyzdvihnutí individuálního boje jedince proti totalitarismu za zachování svobodné vůle a osobní integrity, v tomto případě tvůrčí svobody jedince, i za cenu ztráty domova, izolace v cizím nebo domácím prostředí.

Dalším záměrem tohoto projektu je též poukázat na skutečnost, že “nepřátelským územím” se v extrémní situaci může stát i vlastní země.

V rámci České republiky bychom též rádi připomněli naši nedávnou minulost především v životních a osobních postojích jednotlivců, nejen z umělecké oblasti, kteří neztratili sílu, nevzdali se svobodného myšlení a pomohli tak zachovat identitu celé společnosti.


Datum konání:


Brno - 8. listopad 2017 20:00 hod, Dittrichsteinský palác
Praha – 9.listopad 2017 20:00 hod, České muzeum hudby

Vstupenky:


plné vstupné: 280,- Kč
senioři/student: 180,- Kč


on-line prodej: https://vstupenka.net/
rezervace: bouskova@bohemianartists.cz

Projekt se uskuteční za podpory:


Ministerstvo kultury ČR
Město Brno
ÚSTR - Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D.
Paměť národa

Mediální partneři:


Classic Praha FM
ČRo Vltava
Aktuálně.cz
Protišedi.cz